“Fundament” Den Helder

Fundament Installation Den Helder

Turning head/ Fundament

Fundament (Den Helder)

Uitgangspunt voor het werk in Den Helder is de verhouding tussen zijn lichaamslengte en de ruimte.

Een zoektocht naar het fundament van de ruimte en de verhouding tot de mens.

Hij heeft de ruimte (vloer, muren en pilaren) met zijn lichaam afgetast en uitgemeten. Dit onderzoek is door hem vastgelegd in video en daarbij heeft hij met karton de figuren weergegeven en op de maat van zijn eigen lichaamslengte in de ruimte geplaatst. De figuren geven de kaders van de ruimte aan, de hoeken van pilaren en de randen van de muurvlakken.